#200. Ráno v Hallstatt. Salzkammergut. Rakousko.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Posted in travels

#151. Ráno v Alpách. Saltzkammergut. Rakousko.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Posted in travels